Byggplaner i hamnen

Planerade bygghöjder!


Plankarta

Första planen som styrande politiker ansåg följa linjen om småskalighet, men sen alla tvingades backa från och i efterhand medgett att den aldrig borde pressenterats.

Efter det hårt kritsiserade förslag som presenterades till samråd våren 2022 som orsakade hård kritik och diskusioner fortsatte kommunen att arbeta med ett "nedbantat" förslag som "endast" skulle placeras på asfaltplanen rakt ovanför innerhamnen. Denna placeringen var HBS aldrig förtjust i då man inte på något vis tog hänsyn till det utrymme som behövs för att hantera båtar på ett säkert och bra sätt.


I tidigt skede långt innan samrådet presenterades hade HBS låtit en arkitekt flytta det förslag som entrapenören Morshamn vann markanvisningsavtalet med kommunen till den grus/gräsytan som idag används till båtuppställning bakom beffintliga byggnader.

HBS fick veta att det inte var aktuellt att bygga enbart på denna yta då den var för liten och innefattades av strandskydd som omöjliggjorde bygge där.

I valet blev det tydligt för både M och C att man inte kan gå mot folkviljan och medborgardialoger och båda partierna tappade mandat i kommunfullmäktige vilket innebar att om man skulle sitta kvar vid makten var det tvunget att hitta någon ny partner att alliera sig med. 


Fredagen den 7 oktober var det klart hur kommunen ska styras kommande fyra år, MP allierar sig till tidigare treklöver med M, C och KD och på så vis får nya fyrklövern majoritiet i Kfm. Med denna nyhet blev kom även informationen att MP hade fått genom att vidare hotellplaner i hamnen ska planeras på den yta som HBS föreslagit långt tidigare.


En klart mycket bättre placering tycker HBS, men fortfarande vill vi se att man gör en detaljplan för hela området och säkrar längre avtalstider på cisternområdet där ny båtuppställning planeras och inte 15år som avsiktsförklaringen som är tecknad med Höganäs AB gäller. Detta påpekar dessutom Johan Ingvarsson (MP) på kommunfullmäktigemötet 25/8 2022 så det räknar vi med att han står för nu när han kommit till makten med.


Fortsättning följer...