Gästbåtsinformation

Välkommen till Höganäs med båt!

I hamnen finns inga fasta gästplatser utan vi använder röd/grön skylt på alla platser lämpliga som gästplats.

I princip alla platser har akterstolpar vid förtöjning.

Vi erbjuder inte bokning, men har som målsättning att alltid hitta plats åt er. Hittar ni ingen ledig plats kan ni alltid kontakta hamnmästaren som försöker hjälpa er.


Efter ankomst löses avgift för gästbåt i automaten vid hamnkontoret, utöver "biljettremsa" att fästa synligt på båten får ni ett kvitto som innehåller kod till servicebyggnad samt WiFi. Vatten och el ingår i priset, toalettkoden är giltig till klockan 12.00 på avresedagen.


<10m 200:-/dygn

 10m> 250:-/dygn Finns behov att lyfta båten finns det en kran som lyfter ca 9,5 ton, vi kan även hjälpa till att masta av etc.


I sjömacken finns både diesel(RME-fri) och bensin (E5 98oktan) och pumpen är öppen dygnet runt.

På kajen intill bränslestationen finns sug för att tömma septitank.


För övrig information är ni välkomna att kontakta oss på hamnmastare@hbs.se alt. 0046-72500 04 48

Sophantering


Miljöstationen som är placerad centralt en liten bit rakt upp från hamnkontoret är utrustad med följande kärl och soporna ska sorteras efter dessa.


Pappersförpackningar

Metallförpackningar

Ofärgat glas

Färgat glas

Blandplast


För det som blir över efter sortering finns kärl för restavfall.


Eventuella problem med sopstationen meddelas till hamnkontoret via 0046-42133322 eller hamnmastare@hbs.se

Tillsammans kan vi hjäpas åt att minska belastnigen på jorden.