Hotellplaner i hamnen

Efter samrådstiden för pågående planarbete i hamen har kritiken fortsatt varit massiv mot kommunens genomförande av planarbetet.

Mycket kritik är riktat mot just småskaligheten i projektet och kommunens försvar brukar vara att dem varit dåliga på att kommunicera, hur nu det kan ha med småskalighet att göra!?

Det senaste tendenserna är att olika politiker och tjänstemän gör utryck för att vara villiga att göra ändringar i planen, vilket skulle kunna tala för att man tagit till sig av all kritik alternativt insåg man plötsligt att det är valår och att man inte kan köra över befolkningen fullständigt.

Oavsett blir det mer tydligt att planen är dåligt genomförd, och frågan är om inte man borde skrota den hela och ta nytt grepp om helheten med båtarna och befintliga verksamheter i fokus.